Algemene voorwaarden

Deelname en risico’s

Deelname aan de workshops en trainingen is op uw eigen risico. Door deelname verklaart elke deelnemer, dat hij/zij zelfstandig kan en wil optreden, voldoende is verzekerd en de organisator, assistenten en de verhuurder van de locatie van enige aansprakelijkheidsclaims vrijwaart.

​Qigong is een relatief veilige activiteit. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Ook is het verstandig naar uw lichaam te luisteren en uw grenzen niet te overschrijden om blessures te voorkomen.

Betaling

Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op rekening NL22INGB0006902047 van Yuè Zhineng Qigong  onder vermelding van het factuurnummer.

Annuleringsvoorwaarden Yoga Weekends

Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden via ons e-mailadres. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van het weekend is het aanbetalingbedrag verschuldigd.

Bij annulering tot 7 dagen voor de aankomstdatum is 75% van het boekingsbedrag verschuldigd. Bij annulering tot de dag van aankomst is 90% van het boekingsbedrag verschuldigd en op de dag van aankomst 100%.

Bij annulering is het mogelijk je boeking over te dragen aan een ander. Dit dient wel schriftelijk aan ons te worden aangegeven via ons mailadres.

Bij afwezigheid of niet voltooien van het weekend is geen teruggave van het bedrag mogelijk.

Wijziging of annulering van een gebeurtenis door organisator

Yuè Qigong & Yoga Studio’sheeft het recht, gebeurtenissen te verplaatsen of te annuleren voor een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte van de docent of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten terugbetaald. Verdere vorderingen met betrekking tot annulering zijn uitgesloten.​

“…..Ronde bewegingen die het Qi en geest verbinden, bewegingen die het lichaam zacht maken en het hart gelukkig…” – Dr. Pang Ming, grondlegger van Zhineng Qigong "…Komt de overtuiging echt van binnen, dan is doorzetten veel makkelijker dan jij denkt…" – Haola