Disclaimer

Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Yuè Zhineng Qigong heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Yuè Zhineng Qigong  is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Deze website kan verwijzingen (links) naar websites bevatten welke worden beheerd door derden. Yuè Zhineng Qigong is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Alle rechten voorbehouden & Copyright

De gehele inhoud van deze website van Yuè Zhineng Qigong  (teksten, afbeeldingen, foto´s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Yuè Zhineng Qigong is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

“…..Ronde bewegingen die het Qi en geest verbinden, bewegingen die het lichaam zacht maken en het hart gelukkig…” – Dr. Pang Ming, grondlegger van Zhineng Qigong "…Komt de overtuiging echt van binnen, dan is doorzetten veel makkelijker dan jij denkt…" – Haola